Kurumsal

Trans Eğitim ve Danışmanlık; kişilerin yaşamına ve kurumsal yapılara mutluluk avantajı sağlar.

Trans Eğitim ve Danışmanlık; yıllardır bireylerin kişisel sorunlarına ve kurumsal iş yaşamıyla alakalı tıkanmalara, problemlere kalıcı çözümler üretmiş, kurumlara ve bireylere etkili danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Bununla birlikte modern dünyadaki gelişmelere paralel olarak, insan zihninin potansiyelinin keşfiyle alakalı bilimsel trendler doğrultusunda uzun süren bir yeniden yapılanma sürecine girmiş ve bilinçaltı psikolojisinin ileri ilkelerini bireysel değişim ve kurumsal gelişim  kültürüne kazandırarak yeniden yapılanmıştır. Bu dinamizimle 2007 yılından beri danışmanlık / eğitim hizmetlerini, “Bilinçaltı Psikolojisi” ışığında sıra dışı , özgün  bir faaliyete ve kalıcı çözümlere dönüştürmüştür.

Trans Eğitim ve Danışmanlık; Bilinçaltı Değişim Stratejileri alanında uluslar arası yetkinliğe sahip kurucusu Mehmet Başkak’ın : “İnsanın değişim, gelişim ve performansının gerçekleştirilmesinin söz konusu olduğu her alanda, değişim ve gelişimin gerçek zemini bilinçaltıdır. Bilinçaltı ilkelere oturtulmamış her türlü girişim zaman kaybıdır ve muhteşem insan potansiyelinin ıskalanmasıdır.” yaklaşımıyla, Bilinçaltı Değişim Stratejilerinin etkin olduğu özgün tasarımlarla danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

SİZİ ARAYALIM